SES VE MATEMATİK EĞİTİMİ

İlkokula hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık çalışmaları, anaokullarında kazanılan bir dizi gelişme basamaklarının sonucudur. bu hazırlık okulumuzda okuma yazma becerilerinin yanı sıra çocuğun anlayış, tavır, yetenek ve beceri gelişimlerini de kapsar. okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızın aşağıdaki konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır. göz-el uyumunu sağlamak. söyleyeni dinleme ve anlama kalem tutmaya alışma dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme gözün sol-sağ uyumunu geliştirme. baş-son, üst-alt, birinci sıra-2.sıra gibi yol gösterici kelimelerin öğretilmesi. şekiller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etme. sözlü ifadelerin gelişme, yeni sözcükleri öğrenme. anasıfı grubundaki öğrencilere sınıf öğretmeni desteğinde okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları verilirken diğer yandan da ses eğitimi verilerek çocukların ilköğretimde söylenecek seslerin daha doğru söylenmesi öğretilmektedir. aynı zamanda matematik derslerinde de çocukalrın sayılara alışkanlıkları artmakta olup bu çalşmalar yapılırken hem görsel hemde işetsel materyaller kullanılıyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Deneyimli yabancı dil öğretmeni tarafından 4 farklı grupta ve değişik yaştaki öğrencilere verilmektedir. Yapılan çalışmalarda öğrencilere görsel materyaller eşliğinde ve değişik oyunlarla çocuklarında aktif olarak katılmasını sağlayarak yabancı dil eğitimi verilmektedir.çocukların hem kelime dağarcığı genişlerken hemde yabancı dildeki çocuk şarkılarını rahatlıkla öğrenip söyleyebiliyorlar.

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ

Drama, oyun ve canlandırmaya dayalı olarak günlük yaşamdaki herhangi bir sözcüğün, kavramın, sesin, bir konunun, bir tablonun, bir heykelin ya da bir masalın, öykünün, şiirin ya da çocukların kendi uydurdukları öykülerin, durumların canlandırılması, oynanması olarak ifade edilebilir. Okulumuzda yaratıcı drama eğitimi tıpkı iyi yazınsal metinler, çağdaş anne baba ve öğretmen ya da yaratıcı bir okul gibi, çağdaş, yaratıcı, demokratik bireyleri yaratmada temel araçlardan birisi olarak kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Okulumuzda haftada üç gün olarak uygulanan yaratıcı drama eğitiminin temel aşamaları Isınma, Rol Oynama (Pandomim), Doğaçlama ve Değerlendirme olarak uygulanmaktadır. Yaratıcı drama çalışmalarının çocuklarımıza kazandırdıklarını aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz. - Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır:- Sosyalleşmeye katkıda bulunur. - Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar. - Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir. - Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler. - Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar. - Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir. - Drama da çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur. - Okulöncesinde de, ilköğretimde de dramanın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. - Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır

SANTRANÇ EĞİTİMİ

Biz satrancın akademik performans ile doğrudan ilişkili olduğunu düşündüğümüz için okullarda olması taraftarıyız. Satranç aşağıdaki yetenekleri kazandırıp geliştirdiği için çocukların zekalarını da geliştirmektedir:Odaklanma(Dikkat Toplama):Çocuklara dikkatle gözlemleme ve yoğunlaşmayı öğretir.Ne kadar zeki olurlarla olsunlar olayları dikkatle izleyemezlerse doğru tepkileri vermezler.Gözünde Canlandırma: Çocuklara bir seri olayı olmadan önce gözlerinde canlandırmayı öğretir.Öncelikle gözlerinde canlandırma yeteneklerini geliştirmek için taşlara dokunmadan sadece bir hamleyle başlayıp daha sonra birçok hamleyi beyinlerinde yapmaları birçok alıştırma ile sağlanır.İleriyi Düşünme(Görme): Çocuklar bir hareketi yapmadan önce düşünmeyi öğrenirler. Biz kendilerine şimdi yapacağına gelecek tepkileri ve bu tepkilere karşı ne cevap vereceklerini sormalarını ve düşünmelerini sağlarız. Zaman içinde satranç sabırlı ve düşünceli olmayı öğretir.Seçenekleri Değerlendirme: Çocuklar akıllarına gelen ilk şeyi yapmamayı öğrenirler.Alternatifler düşünmeyi değişik durumlarda alternatiflerin artı ve eksilerini değerlendirmeyi öğrenirler.Kuvvetli Analiz: Çocuklar özel ya da ardışık birçok olayı değerlendirmeyi öğrenir.Olacaklar bana yardım mı eder yoksa zarar mı verir?Mantıklı düşünerek karar vermek her zaman ani tepkilerden daha iyidir.Kurumsal Düşünme: Çocuklar periyodik olarak detayları bırakıp daha büyük resmi düşünmeyi öğrenirler. Aynı zamanda model oluşturmayı ve bu modeli farklı ama ilişkili durumlarda kullanmayı öğrenir.Planlama: Çocuklar uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve buna ulaşmak için adım-adım ilerlemeyi öğrenirler. Aynı zamanda farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı öğrenirler.Birçok Farklı Düşünceyle Eşzamanlı Uğraşmak: Çocuklar herhangi bir durumun kendilerini fazlasıyla zapt etmesi yerine değişik faktörleri aynı anda tartmayı,ölçmeyi öğrenirler. Bu yeteneklerin hiçbiri sadece satranca özgü olmamakla beraber tamamı oyunun parçalarını oluşturur. Satrancın en güzel yanlarından biri çocuğun zekasını kamçılayan bir eğitim metodu,yukarıda ki yetenekleri kazandırırken eğlenceli vakit geçirmelerini de sağlamasıdır.Sonuç olarak çocuklar kritik durumlarda iyi düşünme,daha iyi problem çözme ve bağımsız karar verme yeteneğini kazanırlar ve geliştirirler.Sosyal Faydalar:Satranç aynı zamanda sportmenliği de öğretir.Başarı ile kazanmak veya defansa çekilirken bırakmadan mücadeleye devam etmeyi de öğretir.Satrancın çocuklarda ,isteklendirmeyi yükselttiği,kendine güveni ve katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır.Satranç pozitif sosyal açılım yaratmaktadır.Satranç kolaylıkla öğrenilen ve her yaş için eğlenceli mükemmel bir spordur. Zihinsel faaliyetlerin gelişimini desteklemek amacıyla satranç öğrencilerimize verilmektedir.Yaşamda karşılaşan zorlukları çözmek için ilk adımlarını atmaya başladılar bile.

Çorum da 1200 m2 lik kapalı alanda hizmet veren atlıkarınca kreş ve gündüz bakımevinde çocuklar eğlenirken öğreniyor ve yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Öğrenci Velillerimizin bizim hakkımızdaki düşüncelerini burada bulabilirsiniz. Lütfen Sizde düşünce veya eleştirilerinizi bize iletin.

  

Tasarım ve Uygulama : Ümit ULUSOY
Her Hakkı Saklıdır - 2012