SERAMİK

Okulumuzdaki seramik eğitimi ile çocuklarımızın el kaslarının geliştirilmesi, el-göz koordinasyonu ve dikkat yoğunlaştırma becerilerinin arttırılması ve çocuklara kendini ifade edebilme kendi dünyalarındaki formları açığa çıkarmaları amaçlanmaktadır. Haftada 1 saat 4 grupta uygulanan dersimizde, çocukların hayal dünyasındaki nesneleri kompozite ederek çeşitli hayvanlar, meyve ve obje çalışmaları yapılmaktadır. Yüksek kalite seramik çamuruyla uygulanan çalışmalarımız fırınlanarak, yıl sonu gösterilerimizde, kermes ve diğer sergilerimizde tüm anne babalarımızın beğenisine sunulmaktadır...

MÜZİK EĞİTİMİ

Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her çocuğun hayatında müzik vardır ve her çocuk müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Atlıkarınca olarak bizim amacımız çocuklarımızın bireysel ya da toplu biçimde şarkı söylemelerini, dans etmelerini, müzik dinlemelerini sağlayarak bu etkinliklere öğrencileri mümkün olduğunca dahil etmek ve çocuklarımızı bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmaktır. Eğitim programımız içerisinde önemli bir yeri olan müzik çalışmaları, çocuk şarkıları söyleme, çeşitli müzik türlerini dinleme, çalışmaların yanı sıra, Orff metodunu temel alan bir Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metottur. Bu metodun en temel öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut, ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.Taklit ve keşfetmenin, doğaçlama ve müzik yazarlığına yol açması ile aktif bir şekilde öğrenmeyi sağlar.Okuma ve yazmayı öğrenmeden önce çocuk konuşmayı öğrenir.

RESİM

Çocuklar, var olan gizli yeteneklerini ve güçlerini resmederek, oyun oynayarak kendiliğinden ortaya koyar. Resim etkinliği,çocuğa belli bir biçim verip "bunu yap" gibi yönergelerle, kendi istediğimizi yaptırmak veya "ne isterseniz yapın" demek değildir. Çocuğa geniş özgürlükler tanıyarak onda var olanı ortaya çıkarmaktır. Bu özgürlükte sınırsız araştırma ve denemelere giren çocuk, kendi dünyasını tanır, yaratıcı gücünü geliştirir ve yeni dünyasını oluşturur. Özgürlük, çocuğu kendi halinde bırakmak olarak değil, her çocuğun kendine özgü yöntemlerinin belirlenebilmesi özgürlüğü olarak anlaşılmalıdır. Atlıkarınca olarak bizim görevimiz onu belli kalıplara sokmak değil, bireysel gelişim düzeyine uygun eğitim verip geniş özgürlükler tanıyarak onun kendisini ifade etmesine yardımcı olmaktır.Okulumuzda uygulanan resim etkinliğinin temel işlevleri:- Yaratıcı düşünebilme- Düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle, estetik bir bütünlük içinde görselleştirebilme- Ürün, olay ve olguları estetik, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme davranışları kazandırarak, çocukların estetik kişiliklerini geliştirmedir.

Çorum da 1200 m2 lik kapalı alanda hizmet veren atlıkarınca kreş ve gündüz bakımevinde çocuklar eğlenirken öğreniyor ve yeteneklerini ortaya çıkarıyor.

Öğrenci Velillerimizin bizim hakkımızdaki düşüncelerini burada bulabilirsiniz. Lütfen Sizde düşünce veya eleştirilerinizi bize iletin.

  

Tasarım ve Uygulama : Ümit ULUSOY
Her Hakkı Saklıdır - 2012